Sekretesspolicy

Introduktion
Med den ökande utvecklingen av nya kommunikationsverktyg är det nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt skyddet av privatlivet. Därför åtar vi oss att respektera konfidentialiteten för de personuppgifter vi samlar in.

Insamling av personuppgifter


  De personuppgifter vi samlar in samlas in genom formulär och genom interaktion mellan dig och vår webbplats. Vi använder även, som beskrivet i följande avsnitt, cookies och/eller loggfiler för att samla in information om dig.

  Formulär och interaktivitet:

  Våra formulär samlar in dina personuppgifter, nämligen:

  • Registreringsformulär på webbplatsen
  De insamlade uppgifterna används för följande ändamål:

  • Kontakt
  Dina uppgifter samlas också in genom interaktion mellan dig och vår webbplats på följande sätt:

  • Korrespondens
  De insamlade uppgifterna används för följande ändamål:

  • Statistik
  • Kontakt

  Rätt till invändning och återkallande

  Vi åtar oss att erbjuda dig rätten att invända mot och återkalla dina personuppgifter.
  Rätten att invända innebär att internetanvändare har rätt att vägra att deras personuppgifter används för vissa ändamål som anges vid insamlingen.

  Rätten till återkallande innebär att internetanvändare har rätt att begära att deras personuppgifter inte längre inkluderas, till exempel i en distributionslista.

  För att kunna utöva dessa rättigheter kan du:

  Postnummer: 2000
  E-post: kontakt@skickablommorsverige.com
  Webbplatsavsnitt: https://skickablommorsverige.com

  Rätt till åtkomst

  Vi åtar oss att erkänna rätten till åtkomst och rättelse för berörda personer som önskar granska, ändra eller radera information om dem.

  Utnyttjandet av denna rätt kommer att göras:

  Postnummer: 2000
  E-post: kontakt@skickablommorsverige.com
  Webbplatsavsnitt: https://skickablommorsverige.com

  Säkerhet

  De personuppgifter vi samlar in lagras i en säker miljö. Personer som arbetar för oss är skyldiga att respektera konfidentialiteten för dina uppgifter.

  För att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter använder vi följande åtgärder:

  • SSL-protokoll
  • Åtkomsthanteirng - behörig person
  • Åtkomsthanteirng - berörd person
  • Databackup
  • Brandvägg
  Vi åtar oss att upprätthålla en hög nivå av konfidentialitet genom att integrera de senaste tekniska innovationerna för att säkerställa konfidentialiteten för dina transaktioner. Emellertid, eftersom ingen mekanism erbjuder maximal säkerhet, finns det alltid en viss risk när man använder Internet för att överföra personuppgifter.

  Lagstiftning

  Vi åtar oss att respektera de lagstadgade bestämmelserna i:

  Lagstiftning: Sverige