Imprint

Enligt bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lagen nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, kallad LCEN, meddelar vi användarna och besökarna på webbplatsen: skickablommorsverige.com följande information:

1. Juridisk information:

Ägarens status: privatperson
Ägaren är: Maxime Robert
Ägarens postadress: 321, Acacias Avenue 94088 San Jose

Webbplatsens skapare är: Maxime Robert
Ansvarig för publiceringen är: Maxime Robert
Kontakta den ansvarige för publiceringen: maxime.robert@skickablommorsverige.com
Den ansvarige för publiceringen är en fysisk person

Webbmastern är: Maxime Robert
Kontakta webmastern: maxime.robert@skickablommorsverige.com
Webbplatsens värd är: Name.com, Inc. 414 14th Street #200 80202 Denver,

 

2. Presentation och princip:

Hädanefter benämnd: Användare, varje internetanvändare som ansluter sig till och använder den nämnda webbplatsen: skickablommorsverige.com.
Webbplatsen skickablommorsverige.com samlar ett antal tjänster, i det skick som erbjuds användarna. Det härmed klargörs att dessa användare måste vara artiga och agera i god tro gentemot både andra användare och webbmaster på webbplatsen skickablommorsverige.com. Webbplatsen skickablommorsverige.com uppdateras regelbundet av Maxime Robert.
Maxime Robert strävar efter att tillhandahålla så exakta uppgifter som möjligt på webbplatsen skickablommorsverige.com (med förbehåll för ändringar sedan de publicerades), men kan inte garantera informationens riktighet, fullständighet och aktualitet som sprids på sin webbplats, vare sig de är hans eget arbete eller tredjeparts partners som tillhandahåller dessa uppgifter. Som ett resultat erkänner användaren att han använder dessa uppgifter (endast för information, inte uttömmande och föränderliga) på eget ansvar.

 

3. Tillgänglighet:

Webbplatsen skickablommorsverige.com är principiellt tillgänglig för användare 24/7, förutom vid avbrott, planerade eller inte, för underhåll eller i händelse av force majeure. Vid omöjlighet att få tillgång till tjänsten, åtar sig skickablommorsverige.com att göra sitt yttersta för att återställa tillgången till tjänsten och kommer då att försöka kommunicera förhandsinformation till användarna om datum och tid för ingripandet. Eftersom skickablommorsverige.com endast är skyldigt att göra en insats kan det inte hållas ansvarigt för någon form av skada, oavsett dess natur, som uppstår till följd av otillgänglighet av tjänsten.

 

4. Upphovsrätt:


Maxime Robert är ensam ägare till alla immateriella rättigheter eller har användningsrättigheterna till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, både på strukturen och på texterna, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud, programvara…
All reproduktion, helt eller delvis, av webbplatsen skickablommorsverige.com, representation, ändring, publicering, helt eller delvis anpassning av någon av dessa element, oavsett medel eller metod som används, är förbjuden utan Maxime Roberts skriftliga tillstånd, ägare till webbplatsen, på e-postadressen: maxime.robert@skickablommorsverige.com, annars kommer det att betraktas som utgörande ett intrång och kan åtalas enligt bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska immaterialrättskoden.


5. Hypertextlänkar och kakor:

Webbplatsen skickablommorsverige.com innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser (partners, information…) som etablerats med Maxime Roberts tillstånd. Maxime Robert har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på alla så besökta webbplatser och avstår därför allt ansvar för detta när det gäller eventuella risker med olagligt innehåll.
Användaren informeras om att vid sina besök på webbplatsen skickablommorsverige.com kan en eller flera kakor installeras automatiskt på hans dator genom hans webbläsarprogram. En kaka är en datablock som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som sparar information om hans surfning på webbplatsen.
Inställningen av webbläsarprogrammet informerar om närvaron av kakor och eventuellt vägrar det på det sätt som beskrivs på adressen: www.cnil.fr. Användaren kan dock konfigurera webbläsaren på sin dator för att vägra installation av kakor, med kännedom om att vägran att installera en kaka kan leda till att vissa tjänster inte kan användas. För att blockera kakor, skriv in i din sökmotor: blockera kakor under IE eller Firefox och följ instruktionerna enligt din version.


6. Skydd av egendom och personuppgifter - hantering av personuppgifter:

I Frankrike skyddas personuppgifter särskilt av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och Europeiska direktivet av den 24 oktober 1995.

På webbplatsen skickablommorsverige.com samlar Maxime Robert personuppgifter (enligt artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978) relaterade till användaren endast för behoven av vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen skickablommorsverige.com. Användaren lämnar dessa uppgifter med full kännedom, särskilt när han själv gör inmatningen. Användaren av webbplatsen skickablommorsverige.com informeras då om plikten att lämna eller inte lämna dessa uppgifter.
I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lagen 78-17 av den 6 januari 1978 om dataskydd, filer och friheter har varje användare rätt till åtkomst, rättelse, radering och invändning av personuppgifter som rör honom. För att utöva det, skicka din förfrågan till skickablommorsverige.com via e-post: maxime.robert@skickablommorsverige.com eller skriftligen, undertecknad, tillsammans med en kopia av identitetskortet med underteckningen från innehavaren av dokumentet, och ange adressen dit svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen skickablommorsverige.com publiceras utan användarens medgivande, utbyte, överföring, överlåtelse eller försäljning på något medium till tredje part. Endast förvärvet av webbplatsen skickablommorsverige.com och dess rättigheter ger Maxime Robert rätt att överföra dessa uppgifter till den eventuella köparen som i sin tur kommer att vara skyldig att uppfylla samma skyldighet att behålla och ändra data för användaren av webbplatsen skickablommorsverige.com.
Webbplatsen skickablommorsverige.com är i enlighet med GDPR, se vår GDPR-policy https://skickablommorsverige.com/integritetspolicy/.

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 som inför direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om juridisk skydd av databaser.